17 lipca 2020 r. odszedł Jerzy Gładysiak

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 17 lipca 2020 roku po ciężkiej chorobie odszedł
śp. mgr inż. Jerzy Gładysiak,
uhonorowany statuetką
PRZYJACIEL WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA

za długoletnią współpracę tak z Izbą, jak i też z jej członkami. 

Czytaj całość

Walne Zgromadzenie Izby odbędzie się we wrześniu br.

Informujemy, że na podstawie art. 15zzh ust. 1 tarczy antykryzysowej minister finansów w drodze rozporządzenia określił późniejszy termin na sporządzenie, zatwierdzenie, udostępnienie i przekazanie do KRS sprawozdań finansowych oraz z działalności, a w konsekwencji również zmienił termin odbycia walnych zgromadzeń zatwierdzających ww. sprawozdania.

Czytaj całość

Izba o tarczy antykryzysowej

Stanowisko Wielkopolskiej Izby Budownictwa w sprawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Stanowisko zostało przekazane adresatom 7 kwietnia 2020 r.

Czytaj całość
 

Nasz adres

Wielkopolska Izba Budownictwa
60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A
tel. +48 61 855 21 92
e-mail: office@wib.com.pl

Najnowsze aktualności