Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 14 sierpnia 2020 roku odszedł nagle i niespodziewanie nasz serdeczny Kolega i Przyjaciel
świętej pamięci
mgr inż. Kazimierz Ratajczak

Czytaj całość