Deklaracja członkowska

Do Izby mogą należeć firmy zajmujące się budownictwem, usługami budowlanymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi, a także spółdzielnie mieszkaniowe i zawodowi inwestorzy oraz inne instytucje bezpośrednio lub pośrednio biorące udział w procesie budowlanym, na przykład wyższe uczelnie kształcące kadry dla budownictwa.
Członkowie są zobowiązani do przestrzegania statutu Izby i postanowień jej władz, jak również do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z dobrymi obyczajami kupieckimi.

Pobierz deklarację przystąpienia do WIB w formacie .pdf

Pobierz deklarację przystąpienia do WIB w formacie .doc