Życzenia wielkanocne

CZŁONKOWIE, PRZYJACIELE I SYMPATYCY WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
Życzymy Państwu pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Życzymy także radosnego, wiosennego nastroju, a przede wszystkim zdrowia i zwycięstwa w walce z koronawirusem.

RADA I ZARZĄD IZBY

Czytaj całość

Stanowisko wielkopolskich organizacji gospodarczych w sprawie rządowego projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o deweloperskim funduszu gwarancyjnym (druk sejmowy nr 985).

Z inicjatywy Izby organizacje gospodarcze Wielkopolski przyjęły poniższe stanowisko.

Izby gospodarcze z Wielkopolski od roku 2018 wyrażają zaniepokojenie rozwiązaniami proponowanymi w ramach projektu ustawy. Także najnowsza wersja (druk sejmowy nr 985) budzi poważne wątpliwości.

Czytaj całość

Deweloperzy apelują o wsparcie dla budownictwa. Minister mówi o nowych rozwiązaniach

Wielkopolska Izba Budownictwa we współpracy z posłem Jackiem Tomczakiem oraz z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich i z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa zorganizowała konferencję z udziałem Anny Korneckiej podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Konferencja odbyła się 11 lutego 2021 r. na platformie ZOOM i była poświęcona barierom w rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Uczestniczyło w niej około sto osób.

Czytaj całość