PROF. DR HAB. INŻ. KATARZYNA RZESZUT

Mamy zaszczyt poinformować, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2024 roku Pani dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut, prof. PP z Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu – członka Wielkopolskiej Izby Budownictwa, otrzymała tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor!!!