Archiwum aktualności: luty 2022

Targi BUDMA 2022 – najważniejsze spotkanie branży budowlanej

30. jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA, towarzyszyła ekspozycja Targów Maszyn Budowlanych oraz Materiałów i Technologii dla Budownictwa Infrastrukturalnego INTERMASZ/INFRATEC, a także branży kominkowej i kamieniarskiej. Od 1 do 4 lutego, na łącznej powierzchni 36 000 m2, swoją ofertę zaprezentowało ponad 350 firm z 21 krajów.

Pośród tysięcy profesjonalistów goszczących w Poznaniu, silną, jak co roku, grupę stanowili kupcy z najważniejszych sieci i grup zakupowych materiałów budowlanych z 17 państw, którzy w ramach Programu Hosted Buyers pojawili się na BUDMIE już po raz dziewiąty.

“Na tegorocznej BUDMIE poszukiwaliśmy producentów drzwi, okien i pokryć dachowych. Znaleźliśmy kilka naprawdę interesujących ofert, nawiązaliśmy kontakty i na pewno będziemy je kontynuować.” (Vent Aer Dniepr LLC, Ukraina)

Czytaj całość

Izba pisze do premiera w sprawie Polskiego Ładu

Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

Wielkopolska Izba Budownictwa jest organizacją samorządu gospodarczego skupiającą na za­sadach dobrowolności podmioty gospodarcze zajmujące się budownictwem, usługami budowlanymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi, spółdzielnie mieszkaniowe, zawodowych inwestorów, w tym zajmujących się budową domów w celu ich późniejszej odsprzedaży lub odsprzedaży znajdujących się w nich lokali oraz inne bezpośrednio lub pośrednio biorące udział w procesie budowlanym. Izba działa od 1992 roku i skupia w swoich szeregach znane i znaczące firmy z Wielkopolski i z innych regionów. Można tutaj wymienić takie firmy z Wielkopolski, jak na przykład ENVIROTECH, KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie, MATBET-BETON, MAŁKOWSKI – MARTECH, deweloperzy ATANER i AGROBEX, czy też BUDOPOL-POZNAŃ specjalizujący się między inny­mi w budowie i rozbudowie obiektów dydaktyczno-naukowych, budowie, modernizacji, przebudowie i  remontach szpitali oraz przychodni zdrowia, a spoza Wielkopolski np. ALSTAL z Bydgoszczy, jedną z największych polskich firm budowlanych, która już od 45 lat specjalizuje się w projektowaniu oraz generalnym wykonawstwie inwestycji budowlanych w bardzo szerokim zakresie (np. budowni­ctwo sportowo-rekreacyjne, przemysłowe, mieszkaniowe, szpitali i centrów medycznych).

Jednym z ważnych celów Izby jest reprezentowanie interesów jej członków wobec różnych instytucji. I właśnie tej kwestii dotyczy wystąpienie kierowane do Pana Premiera.

Od pewnego czasu do Izby docierają niepokojące sygnały od członków związane z Polskim Ładem i z sytuacją gospodarczą w kraju.

Czytaj całość