Informacje o ZSB

Wielkopolska Izba Budownictwa jest organem prowadzącym Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego.

Zespół Szkół Budowlanych
ul. Grunwaldzka 152
60-309 Poznań
tel. 61 661 88 88
www.zsb.com.pl
www.facebook.com/zsbpoznan/

Przy ZSB działa Rada Programowa. Rada została powołana 10 kwietnia 2007 r. przez Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych.

Celem Rady Programowej jest stworzenie platformy wymiany poglądów dotyczących przede wszystkim jakości kształcenia, a także tworzenia warunków do głębszego powiązania środowiska szkolnego z przedsiębiorstwami budowlanymi, władzami regionu, instytucjami branżowymi oraz z innymi podmiotami zatrudniającymi adeptów z szeroko pojmowanej branży budowlanej i mechanicznej.

Skład Rady Programowej:

 • dr inż. Andrzej Boruszak – przewodniczący,
 • mgr inż. Arkadiusz Dratwa,
 • Krzysztof Dybizbański,
 • dr inż. Zenon Kierczyński MBA,
 • inż. Paweł Klepka,
 • mgr Monika Przybysz,
 • mgr Jolanta Zielińska.

Oferowane typy szkół:

 • Technikum im. Rogera Sławskiego, 
 • Branżowa Szkoła I Stopnia im. Rogera Sławskiego.

Technikum kształci w zawodach:

 • technik budownictwa,
 • technik inżynierii sanitarnej,
 • technik architektury krajobrazu,
 • technik robót wykończeniowych,

a Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodach:

 • betoniarz zbrojarz,
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • dekarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • monter stolarki budowlanej,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • blacharz samochodowy,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • lakiernik,
 • mechanik motocyklowy.

Klasami mechanicznymi opiekują się firmy: Renault Auto Compol, Bemo Motors, Modertrans, Kopras.

BudowlAnka na Grunwaldzkiej – to dobry zawód, dobra inwestycja, zawód z przyszłością.

ZSB współpracuje z Centrum Kształcenia Ponadzakładowego Branży Budownictwa dla Krajów Berlin i Brandenburgia we Frankfurcie nad Odrą, ze Szkołą Zawodową w Brnie oraz ze Szkołą Zawodową w Hradec Kralove.

Atuty ZSB:

 • wysoka jakość kształcenia,
 • możliwość doskonalenia kwalifikacji na stażach w Niemczech,
 • wartościowe programy wychowawcze i profilaktyczne,
 • praktyczna nauka zawodu,
 • renomowani Partnerzy szkoły (firmy branżowe, nowoczesne technologie),
 • KLASY PATRONACKIE,
 • współpraca z Politechniką Poznańską i Uniwersytetem Przyrodniczym.

Szkoła bierze udział w:

 • Akademii Technik Malarskich,
 • turnieju budowlanym Złota Kielnia,
 • targach BUDMA
 • konkursie BHP,
 • turniejach sportowych,
 • turniejach motocyklowych w Brnie
 • turnieju szachowym,
 • biegach przełajowych,
 • tenisie stołowym,
 • szkoleniach firmy Sopro, Fakro,
 • Olimpiadzie Teologii Katolickiej,
 • projektach unijnych,
 • programie Erazmus+,
 • Targach Edukacyjnych,
 • projektach BIM.

Szkoła organizuje:

 • turniej motoryzacyjny,
 • praktyki i zajęcia praktyczne dla uczniów,
 • turniej koszykówki,
 • konkurs polonistyczny,
 • konkurs historyczny,
 • wycieczki przedmiotowe,
 • wycieczki zagraniczne – Berlin, Poczdam, Frankfurt,
 • wigilie klasowe,
 • akcję „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”,
 • akcję „Daj włos”,
 • Szlachetną Paczkę,
 • wolontariat „Łapka”,
 • szkolenia i odwiedziny w zakładach pracy w całej Europie.

Więcej informacji o ZSB www.zsb.com.pl

 

Nasz adres

Wielkopolska Izba Budownictwa
60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A
tel. +48 61 855 21 92
e-mail: office@wib.com.pl

Najnowsze aktualności