Informacje o Centrum Mediacji Gospodarczej

CENTRUM MEDIACJI GOSPODARCZEJ oferuje stronom sporu mediację, która jako wiodąca metoda ADR (Alternative Dispute Resolutions – alternatywne metody rozwiązywania sporów) odznacza się poniższymi cechami:

  • zmianą perspektywy postrzegania sporu – nie konfrontacja stron sporu a skupienie się na rozwiązaniu sporu,
  • udziałem bezstronnej osoby trzeciej (mediatora),
  • niskim formalizmem,
  • prymatem faktycznego interesu stron sporu nad kwestiami prawnymi,
  • bezpośrednim udziałem uczestników sporu i ich gotowością do współdziałania i faktycznym współdziałaniem.

Strony same określają punkty sporne i wspólnie wypracowują rozwiązanie satysfakcjonujące dla obu stron, korzystając z pomocy bezstronnego, niezależnego mediatora.

Mediacja prowadzona przez CMG cechuje się dużą elastycznością postępowania oraz swobodą wyboru czasu i miejsca spotkań mediacyjnych, a także ich częstotliwości.

 

Nasz adres

Wielkopolska Izba Budownictwa
60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A
tel. +48 61 855 21 92
e-mail: office@wib.com.pl

Najnowsze aktualności