Od 1992 roku
reprezentujemy interesy branży budowlanej
Wielkopolski i ościennych regionów
wobec organów administracji
rządowej i samorządowej

Wielkopolska Izba Budownictwa

Od 1992 roku
udzielamy wszechstronnej pomocy członkom Izby,
pomagamy w nawiązywaniu kontaktów
gospodarczych w kraju i za granicą,
propagujemy zasady etyki zawodowej,
promujemy członków Izby

Wielkopolska Izba Budownictwa

Od 1992 roku
propagujemy zasady etyki zawodowej,
promujemy członków Izby,
integrujemy środowisko budowlane

Wielkopolska Izba Budownictwa

Od 1992 roku
uczestniczymy w tworzeniu aktów prawnych
dotyczących branży budowlanej,
poprawiamy jakość usług i materiałów budowlanych

Wielkopolska Izba Budownictwa

Od 1992 roku
wspieramy rozwój gospodarczy regionu,
uczestniczymy w kształceniu kadr
dla budownictwa

Wielkopolska Izba Budownictwa

Witamy w WIB

Wielkopolska Izba Budownictwa jest największą regionalną organizacją samorządu gospodarczego budownictwa w Polsce. Jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy przedsiębiorstw budownictwa Wielkopolski i sąsiednich regionów, skupiającą na zasadach dobrowolności wszelkie podmioty gospodarcze zajmujące się budownictwem, usługami budowlanymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi, spółdzielnie mieszkaniowe, zawodowych inwestorów, w tym zajmujących się budową domów w celu ich późniejszej odsprzedaży lub odsprzedaży znajdujących się w nich lokali oraz inne bezpośrednio lub pośrednio biorące udział w procesie budowlanym.

MEDIACJA, ARBITRAŻ I EDUKACJA

Centrum Mediacji Gospodarczej

Mediacja prowadzona przez CMG cechuje się dużą elastycznością postępowania oraz swobodą wyboru czasu i miejsca spotkań mediacyjnych, a także ich częstotliwości.

Gospodarczy Sąd Arbitrażowy

Celem powołania Sądu było stworzenie instytucji niepaństwowej kompetentnej do rozstrzygania sporów między podmiotami gospodarczymi.

Zespół Szkół Budowlanych

Wielkopolska Izba Budownictwa jest organem prowadzącym Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego.

Aktualności
 

Nasz adres

Wielkopolska Izba Budownictwa
60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A
tel. +48 61 855 21 92
e-mail: office@wib.com.pl

Najnowsze aktualności