Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA

I. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) poniżej wyjaśniamy zasady, na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z działalnością Izby, a także omawiamy Państwa podstawowe prawa związane z przetwarzaniem przez nas tych danych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Wielkopolska Izba Budownictwa, zwana dalej Izbą.

Izba zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w RODO oraz przepisach krajowych dotyczących ochrony danych osobowych.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez IzbęPaństwa danych osobowych, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: office@wib.com.pl oraz pod numerem telefonu: +48 61 855 21 92.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Izba zbiera i przetwarza dane osobowe:

 1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Izbę jako administratora danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:
  1. w celu świadczenia usług na rzecz członków Izby i innych osób (zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od zakresu świadczonej usługi),
  2. w celu komunikowania się i rozwiązania spraw, których dotyczy kierowana do Izby korespondencja (tradycyjna i elektroniczna) niezwiązana z usługami świadczonymi przez Izbę na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową (zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe),
  3. w celu marketingu usług Izby oraz Gospodarczego Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacji Gospodarczej, w tym informowania o wydarzeniach organizowanych przez Izbę, wydarzeniach, w których Izba uczestniczy oraz o działalności Izby, np. w ramach newslettera (zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres e-mail, służbowe dane kontaktowe),
  4. w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów w związku z tworzeniem sieci kontaktów w ramach prowadzonej działalności (zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe),
  5. w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.wib.com.pl (zakres przetwarzanych danych: zgodnie z informacją o plikach cookies zamieszczoną poniżej),
 2. w celu wykonywania umów zawieranych przez Izbę z klientami (w tym organizowania szkoleń) lub z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Izbą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe;
 3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Izbą (podstawa prawna: odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – zakres przetwarzanych danych: określony w obowiązujących przepisach oraz dane udostępnione na podstawie zgody;
 4. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Izbie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – zakres przetwarzanych danych: określony w przepisach nakładających na Izbę dany obowiązek prawny;
 5. jeśli poprosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych – w celu i w zakresie wskazanym przy zapytaniu o taką zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności, odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt z Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności Izby lub wykonanie usługi przez Izbę.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Izba, w związku ze współpracą z innymi podmiotami, może powierzać przetwarzanie im Państwa danych osobowych. W każdym przypadku podmioty te będą przy tym zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Izba zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, jeśli obowiązek Izby udostępnienia tych danych będzie oparty na odpowiedniej podstawie prawnej; udostępnienie odbywa się w takich sytuacjach zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską lub europejskim obszarem gospodarczym. W razie przekazania danych osobowych do ww. państw trzecich, Izba zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio:

 1. do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów Izby jako administratora danych;
 2. do upływu okresu, w którym Izba jest prawnie zobowiązana do kontynuowania przetwarzania (w szczególności przechowywania) danych osobowych;
 3. do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych;
 4. do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu (cofnięcia zgody) wobec otrzymywania newslettera oraz innych podobnych informacji;
 5. do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej zgody.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Przysługujące Państwu prawa

Zgodnie z zasadami określonymi w RODO i w przewidzianym tam zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (cofnięcie takie może być dokonane w każdym czasie, przy czym pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Izba dokonała na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem).

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Izba przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Zamiar skorzystania z ww. uprawnień należy zgłosić Izbie listownie lub drogą mailową na wskazane na wstępie dane kontaktowe.

Jeżeli Państwa zdaniem Izba przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Izbę są na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeby aktualizowane.

II. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Poniższe zasady określają przechowywanie i dostęp do informacji na urządzeniach, wykorzystywanych do uzyskiwania dostępu do prowadzonej przez Izbę witryny www.wib.com.pl, dalej zwanej serwis, a osoba z niego korzystająca dalej zwanej użytkownik za pomocą plików cookies.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu www.wib.com.pl tj. Izba.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu poprawienia funkcjonalności serwisu (tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury), a także pozwalają rozpoznać rodzaj urządzenia użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego potrzeb.
 5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies w przeglądarce internetowej mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych serwisu.

 

Nasz adres

Wielkopolska Izba Budownictwa
60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A
tel. +48 61 855 21 92
e-mail: office@wib.com.pl