Archive

Stanowisko wielkopolskich organizacji gospodarczych w sprawie rządowego projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o deweloperskim funduszu gwarancyjnym (druk sejmowy nr 985).

Z inicjatywy Izby organizacje gospodarcze Wielkopolski przyjęły poniższe stanowisko.

Izby gospodarcze z Wielkopolski od roku 2018 wyrażają zaniepokojenie rozwiązaniami proponowanymi w ramach projektu ustawy. Także najnowsza wersja (druk sejmowy nr 985) budzi poważne wątpliwości.

Czytaj całość