16 marca 2021 roku na platformie ZOOM odbyła się konferencja poświęcona dwu tematom:

  1. intensywność zabudowy,
  2. obliczanie powierzchni użytkowych.

W konferencji uczestniczyły 272 osoby.

Intensywność zabudowy.

Niektóre miasta zaczęły przyjmować praktykę, zgodnie z którą do obliczania intensywności zabudowy brane są również pod uwagę kondygnacje podziemne. A to dlatego że ustawa o planowaniu przestrzennym bardzo ogólnie mówi, że wskaźnik intensywności zabudowy to stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej. Z punktu widzenie ładu przestrzennego wliczanie kondygnacji podziemnych nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia, a ogranicza możliwość zagospodarowania działki.

Zaczęto również przyjmować do wskaźnika powierzchnie tarasów i balkonów, czyli przestrzeni, która:

  • integruje społeczność osiedla,
  • umożliwia korzystanie ze świeżego powietrza, co stało się koniecznie szczególnie ostatnio, w dobie pandemii.

W trakcie konferencji przedstawiono argumenty na rzecz zmian legislacyjnych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmierzające do jednoznacznego wyłączenia kondygnacji podziemnych z obliczeń wskaźnika intensywności zabudowy.

Obliczanie powierzchni użytkowych.

Ta część konferencji dotyczyła nowych zasad obliczania powierzchni użytkowych budynków, zgodnie z którymi przy obliczaniu powierzchni użytkowych mieszkań nie można brać pod uwagę powierzchni pod ściankami działowymi (nadającymi się do demontażu), a znajdującymi się wewnątrz lokali. Oznacza to, że do ewidencji i księgi wieczystej zgłasza się lokal mieszkalny z powierzchnią obliczoną po obrysie ścian wewnętrznych. Wystarczy, że ktoś dobuduje/wyburzy jakąś ściankę działową a zmieni się jego udział w nieruchomości wspólnej, co powinno zostać zgłoszone i odpowiednio zewidencjonowane. Powoduje to problemy i komplikacje. Przyczyna leży w art. 3 ust. 3 ustawy o własności lokali – udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

Nagranie z konferencji jest dostępne w serwisie YouTube.