Wielkopolska Izba Budownictwa zaprasza członków zarządów firm odpowiedzialnych za sprawy pracownicze, dyrektorów personalnych i pracowników służb personalnych na bezpłatne szkolenie
„Badanie trzeźwości, praca zdalna i work-life balance – po roku obowiązywania. Problemy praktyczne i wnioski”.

Szkolenie odbędzie się 28 maja 2024 r. w sali konferencyjnej w biurowcu OMEGA (Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A), 10:00 -12:00.

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres office@wib.com.pl do dnia 24 maja br. Dziękujemy.

W zgłoszeniu należy podać:
imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
adres mailowy,
nazwę firmy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!