Wielkopolska Izba Budownictwa

Wielkopolska Izba Budownictwa jest największą regionalną organizacją samorządu gospodarczego budownictwa w Polsce. Izba działa na terenie Wielkopolski oraz sąsiednich regionów.

Izba reprezentuje interesy przedsiębiorstw zajmujących się budownictwem – biur i pracowni projektowych, przedsiębiorstw ogólnobudowlanych i specjalistycznych, producentów i firm handlujących materiałami budowlanymi, spółdzielni mieszkaniowych a także zawodowych inwestorów.

Działania podejmowane przez Wielkopolską Izbę Budownictwa to między innymi:

  • promocja firm, organizowanie pokazów, sympozjów, wystaw, konferencji, seminariów, spotkań itp.,
  • doradztwo w przygotowaniu i realizacji inwestycji,
  • opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych ważnych dla branży budowlanej,
  • współpraca z jednostkami organizacji państwowych i samorządu terytorialnego,
  • współpraca z organizacjami zagranicznymi w zakresie nawiązywania kontaktów z firmami zrzeszonymi w WIB,
  • pomoc dla firm zagranicznych w wyszukiwaniu i doborze partnerów,
  • organizowanie szkoleń,
  • udzielanie informacji o firmach zrzeszonych w WIB,
  • informowanie o dostępnych materiałach i technologiach.
 

Nasz adres

Wielkopolska Izba Budownictwa
60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A
tel. +48 61 855 21 92
e-mail: office@wib.com.pl

Najnowsze aktualności