Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 14 sierpnia 2020 roku odszedł nagle i niespodziewanie nasz serdeczny Kolega i Przyjaciel
świętej pamięci
mgr inż. Kazimierz Ratajczak

prezes firmy KANBUD członka Wielkopolskiej Izby Budownictwa,
współtwórca Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i jej wieloletni skarbnik,
zasłużony działacz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Poznań,
wybitny inżynier budownictwa.

Cześć Jego pamięci.

Rodzinie, Bliskim i wszystkim, których ta przedwczesna śmierć zaskoczyła i zasmuciła
składamy wyrazy szczerego współczucia.
Rada, zarząd i członkowie Izby