Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 17 lipca 2020 roku po ciężkiej chorobie odszedł
śp. mgr inż. Jerzy Gładysiak,
uhonorowany statuetką
PRZYJACIEL WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA

za długoletnią współpracę tak z Izbą, jak i też z jej członkami. 

Pan Jerzy Gładysiak to inżynier budownictwa będący wzorem dla młodych rozpoczynających karierę w trudnym i odpowiedzialnym zawodzie budowlańca, osoba zasłużona dla rozwoju wielkopolskiego budownictwa.

Cześć Jego pamięci.

Rodzinie i Bliskim śp. Jerzego Gładysiaka
składamy
wyrazy szczerego współczucia 

Rada, zarząd i członkowie Wielkopolskiej Izby Budownictwa