22 października 2020 r. do Izby wpłynęło pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – reakcja na stanowisko WIB – vide Izba o rządowym projekcie ustawy.

BPRM.213.1.38.2020.JG

Pani
Aneta ROŻEK
Dyrektor Biura Ministra
Ministerstwo Finansów

Szanowna Pani Dyrektor, 

w załączeniu przekazuję, według kompetencji, skierowane do Prezesa Rady Ministrów pismo Wielkopolskiej Izby Budownictwa z 9 października 2020 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na ww. pismo, z kopią do wiadomości Biura Prezesa Rady Ministrów.

Z wyrazami szacunku

Rafał Siemianowski
ZASTĘPCA DYREKTORA
BIURA PREZESA RADY MINISTRÓW 

Do wiadomości:
Wielkopolska Izba Budownictwa