Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w październiku 2021 r.

Produkcja budowlano-montażowa był o 0,4% wyższa niż we wrześniu i wyższa o 4,2% rok do roku. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji wyniosła 4,3%.

Od stycznia do października 2021 roku produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 1,9% w stosunku do poprzedniego roku.

Produkcja budowlano-montażowa w październiku zazwyczaj jest zbliżona lub nieco lepsza od notowanej we wrześniu. Dane GUS w ujęciu rocznym okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych, których mediana wyniosła 3,3%.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 5,6% w porównaniu do października 2020 roku oraz wyższa o 2,6% w porównaniu do września 2021 roku.

Wynik sprzedaży w ujęciu miesięcznym jest efektem zwiększenia wartości robót w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej (wzrost o 2,2%). Spadła natomiast sprzedaż przedsiębiorstw związanych z budową budynków (o 1,2%) oraz wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 0,7%).

W stosunku do października ubiegłego roku wartość zrealizowanej produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się o 12,7% dla robót budowlanych specjalistycznych oraz o 3,0% dla budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Natomiast sprzedaż w przedsiębiorstwach związanych z budową budynków spadła o 0,6%.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w październiku były o 0,8% wyższe niż we wrześniu i wyższe o 5,5% w relacji do poprzedniego roku.

We wrześniu ceny były wyższe o 0,7% w stosunku do sierpnia i wyższe o 4,9% do roku 2020.