Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tym, że w piątek 26 listopada 2021 roku nieubłagana śmierć zabrała z naszego grona Prezydenta Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa Pana doktora inżyniera Marka Szczęsnego.

W osobie Pana Marka Szczęsnego Izba straciła niezawodnego przyjaciela – Prezydenta zaangażowanego bez reszty w działalność na rzecz budownictwa, który w tym roku rozpoczął dwunastą kadencję pełnienia tej funkcji.

Niech spoczywa w pokoju.

Rodzinie i Bliskim
składamy
wyrazy szczerego współczucia
Rada, zarząd i członkowie Wielkopolskiej Izby Budownictwa

Dr inż. Marek Szczęsny był członkiem i aktywnym działaczem wielu organizacji gospodarczych. Posiadał szczególne zasługi w budowaniu samorządu gospodarczego w Polsce oraz w działaniach na rzecz etyki zawodowej i rzetelności w obrocie gospodarczym. Był współzałożycielem Wielkopolskiej Izby Budownictwa, w której przez szereg lat był członkiem rady, a od roku 1999 nieprzerwanie – ostatnio dwunastą kadencję – pełnił funkcję jej prezydenta. W czasie kiedy Wielkopolska Izba Budownictwa przechodziła trudny okres swojego funkcjonowania zaangażował się czynnie w rozwiązywanie jej problemów i służył pomocą w ich przezwyciężaniu. W 2001 r. dzięki jego inicjatywie udało się zjednoczyć producentów płyt warstwowych i założyć Polski Związek Producentów Płyt Warstwowych „PAMA” z siedzibą w Poznaniu. Od początku do dnia swojej śmierci pełnił funkcję Prezesa Zarządu Związku. Był współzałożycielem i od 2009 r. do 2012 r. pełnił funkcję sekretarza generalnego Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”. Pan Marek Szczęsny od 1990 r. do 2002 r. pełnił funkcję prezesa firmy Metalplast Oborniki sp. z o. o. Przedsiębiorstwo pod jego kierownictwem należało do grupy najlepszych firm branży budowlanej w Polsce, a sam należał do grona najsprawniejszych menadżerów w Polsce wybranych przez tygodnik „Wprost”. Pod jego zarządem Metalplast z sukcesem zakończył eksperymentalny w Polsce proces prywatyzacji i restrukturyzacji. Pan Marek Szczęsny zrealizował w firmie wiele przedsięwzięć inwestycyjnych, które przekształciły Metalplast w nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwo. W latach 2001 – 2012 na zlecenie Wojewody Wielkopolskiego restrukturyzował wiele przedsiębiorstw, w tym PKS Koło, PKS Ostrów Wlkp. i PHSR Agroma w Kaliszu. W latach 2005 – 2007 sprywatyzował i doprowadził do dalszego rozwoju firmę Stolbud we Włoszczowie, która w momencie objęcia stanowiska prezesa przez pana Marka Szczęsnego była w katastrofalnej sytuacji. Następnie Pan Marek Szczęsny pełnił funkcję prezesa zarządu Metalplast Consulting sp. z o. o. Ostatnio był doradcą zarządu firmy.

Fot. TeKa.