Panie dyrektorze, mija 15 lat od objęcia przez pana funkcji dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych. Czy mógłby pan przedstawić jak zmieniła się w tym okresie szkoła?

Na początku warto nadmienić, że 15 lat temu szkoła przeżywała bardzo duży kryzys, zarówno finansowy jak i organizacyjny. Dziś już tego nie widać. A ponadto zmianie uległo prawie wszystko. Zostały wyremontowane wszystkie sale lekcyjne, otrzymały one nowe wyposażenie. Nowy blask uzyskała elewacja budynku. Nowa elewacja to efekt naszej współpracy z firmami, w tym przypadku z firmą Remmers.

Jesteśmy dobrze wyposażeni  pomoce dydaktyczne.

Od strony szkolnej otworzyliśmy nowe kierunki nauczania – technik architektury krajobrazu, monter stolarki budowlanej i mechanik motocyklowy. Kadra pedagogiczna też się zmieniła na przestrzeni ostatnich lat. Duże zmiany zaszły także w dziale administracji. Szkoła to „żywa” organizacja. Tutaj nie możemy pozwolić sobie na chwilkę luzu. Pracujemy z bardzo dużą grupą młodzieży. Obecnie mamy 850 uczniów. Każdy dzień jest inny.

Bardzo mocno współpracujemy z zaprzyjaźnionymi placówkami zagranicznymi. Szczególnie z Zakładem Wspierania Kształcenia Zawodowego dla Brandenburgii oraz Średnią Szkołą Politechniczną w Brnie. Dzięki programom unijnym nawiązaliśmy kontakty z placówkami na Łotwie i Słowacji oraz w Rumunii i Bułgarii. Napisaliśmy bardzo atrakcyjny projekt Erasmus na wyjazd uczniów i nauczycieli do Portugalii. Niestety pandemia wstrzymała nasze plany.

A jaki okres był dla Pana najtrudniejszy?

Były dwa bardzo ważne wydarzenia w ostatnim okresie. Pierwsze to reforma systemu oświaty. Przede wszystkim pojawiło się nowe Prawo oświatowe a na dodatek musieliśmy zmierzyć się z tzw. „podwójnym naborem”. Było to dla nas bardzo duże wyzwanie organizacyjne. Do pierwszych klas przyszło prawie trzy razy więcej młodzieży niż normalnie. Przez całe lato i wrzesień pracowaliśmy na podwójnych obrotach. Ale daliśmy radę.

Drugie takie wydarzenie to konieczność zmian w  umowach o pracę i zmiany regulaminów pracowniczych. Rok czasu zajęło nam wprowadzenie tych bardzo ważnych i trudnych zmian w systemie funkcjonowania szkoły. Ale z wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że te trudne zmiany zostały dokonane bezbłędnie.

A największe sukcesy, zmiany, które istotnie wpłynęły na funkcjonowanie szkoły?

Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie imienia szkoły. Poprzedni Ludwik Waryński niezbyt dobrze nam się kojarzył. Ten dzisiejszy – Roger Sławski to nasza duma.

Inne bardzo ważne wydarzenie to wykupienie budynku szkoły. Cały proces trwał kilkanaście lat, ale udało się go zakończyć pozytywnie. Niewątpliwie sukcesem jest ciągła modernizacja szkoły i stałe doposażanie szkoły.

Pana plany na najbliższą kadencję?

To będzie bardzo trudny okres. Jesteśmy cały czas w fazie reformy oświaty. Obecne klasy technikum będą uczyły się w pięcioletnim systemie. Chcemy również poprawić wyniki egzaminacyjne. Cały czas coś się zmienia, musimy udoskonalać własne warsztaty pracy oraz podnosić kwalifikacje. Szczególnie nauczyciele przedmiotów zawodowych. Postawiliśmy przed naszymi architektami krajobrazu bardzo ważne zadanie. Chcemy sami zaprojektować  wykonać modernizację terenu przed szkołą, od ulicy Grunwaldzkiej. To musi być nasza wizytówka.

Czy ma Pan jakieś plany związane z przyszłością szkoły?

Bardzo chciałbym tę kadencję zakończyć dwoma bardzo dużymi inwestycjami. Po pierwsze to rozbudowa szkoły o salę do ćwiczeń praktycznych. Bardzo nam tego brakuje. Mogę zdradzić, że powstaje już wstępna koncepcja rozbudowy.

Druga inwestycja i marzenie dla naszej szkoły to budowa sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia, pełnowymiarowa z zapleczem sanitarnym i zapleczem technicznym.

A jak scharakteryzowałby Pan Zespół Szkół Budowlanych?

ZSB to bardzo innowacyjna szkoła, bardzo dobra kadra nauczycielska i administracyjna. Bardzo dobrze współpracująca z firmami, tymi dużymi i rzemieślniczymi – to nasza duma. Kształcimy fachowców i ciągle się rozwijamy. Stawiamy na sport, kulturę, teatr. Dbamy o tradycje szkolne. BudowlANKĘ na Grunwaldzkiej mamy w sercu.

Rozmawiała Monika Przybysz.

Dyrektor mgr inż. Arkadiusz Dratwa

Fot. Kuba Kępiński.

Mgr inż. Arkadiusz Dratwa został powołany 31 sierpnia 2021 roku na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 152 na kolejną kadencję, tj. na okres od dnia 1 września 2021 do dnia 31 sierpnia 2026 roku.

Życzymy wielu sukcesów i dynamicznego rozwoju BudowlANKI!