Poznański producent systemów okiennych z PVC – członek Izby – podsumował rok 2021, który zakończył się osiągnięciem rekordowego poziomu przychodów ze sprzedaży w wysokości ponad 975 milinów złotych. Oznacza to wzrost o prawie 43% w stosunku do roku 2020 i ponad 62% w stosunku do roku 2019. Firma od ponad 20 lat jest liderem w produkcji profili z PVC w Polsce i realizuje obecnie duży projekt inwestycyjny związany z budową nowej fabryki.

Mocne otwarcie sezonu 2022

Niezwykle wysoka dynamika wzrostu sprzedaży utrzymuje się również w tym roku i po pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła ponad 42% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Siedziba firmy w Poznaniu

Produkcja profili PVC

Zakład produkcyjny Aluplast w Poznaniu

Osiągnięte wyniki zdecydowanie przekroczyły nasze plany, wynikające z deklaracji ze strony naszych partnerów – komentuje Marcin Szewczuk. Przy brakach surowcowych na rynku oraz okresowych spiętrzeniach zamówień, powodowało to wiele trudności i nerwowości, ale mimo tej ponadprzeciętnej skali wzrostów udało nam się poprzez reorganizację procesów i inwestycje w obecną infrastrukturę wykorzystać wszystkie rezerwy. Z naszego punktu widzenia istotne jest również, że wzrosty sprzedaży odnotowaliśmy na wszystkich obsługiwanych przez nas rynkach, a najwyższą dynamikę wzrostu ilości sprzedaży wykazały systemy drzwi przesuwnych oraz systemy profili o głębokości zabudowy 85 mm. Mamy nadzieję, że zbliżające się ukończenie drugiego etapu budowy nowej fabryki pozwoli nam na jeszcze bardziej efektywną obsługę naszych partnerów handlowych.

Nowy zakład, nowe możliwości

W połowie tego roku zakończony zostanie II etap budowy nowej fabryki Aluplast w podpoznańskich Nagradowicach. Jest to niezwykle istotny element strategii umacniania pozycji rynkowej i wzmocnienia potencjału produkcyjnego, gdyż w ramach tego etapu oddana zostanie nowa hala produkcyjna, mieszalnia surowca oraz pomieszczenia techniczne o łącznej powierzchnia ok. 20 tys. m2. W nowej fabryce planowane jest zainstalowanie 50 linii do produkcji profili z PVC. Montaż pierwszych, nowych linii powinien następować na początku drugiego półrocza, a następnie będzie prowadzona sukcesywna relokacja linii produkcyjnych z zakładu w Poznaniu. W celu zabezpieczenia ciągłości energetycznej zakładu, na terenie fabryki powstała również stacja wysokich napięć. Cały kompleks powstaje na działce o powierzchni 15 ha, natomiast koszt inwestycji szacowany jest na ok. 140 mln zł.

Nowa inwestycja, nowe miejsca pracy

Nowa inwestycja to również nowe miejsca pracy. Szacujemy, że po zakończeniu inwestycji zatrudnienie może wzrosnąć do 800 osób. Proces ten trwa w zasadzie nieprzerwanie już od ponad roku, a liczba zatrudnionych osób w naszych zakładach w Poznaniu i Nagradowicach zwiększyła się  w ostatnim czasie o ponad 60 osób i wynosi obecnie ok. 600 zatrudnionych. Obecnie prowadzona jest szeroka akcja rekrutacyjna, w ramach której poszukiwane są osoby do kilkunastu działów w firmie. Obecnie wdrażany jest również nowy projekt „Program rozwoju nowych kompetencji” w ramach którego możliwe będzie przyuczenie do zawodu operatora maszyn. To bardzo poszukiwany i perspektywiczny zawód, a plany inwestycyjne wiążą się z poszukiwaniem właśnie tego typu specjalistów.   

Nowy zakład w Nagradowicach – I etap inwestycji

Nowy zakład w Nagradowicach – II etap inwestycji

Producenci okien oceniają i doceniają

Na początku kwietnia 2022 r. Centrum Analiz Branżowych opublikowało wyniki 13 edycji  badania, w którym zaprezentowano, jak producenci okien w Polsce postrzegają dostawców materiałów do produkcji okien. Ostatnia edycja badania miała miejsce w roku 2020, tak więc tegoroczne wyniki pozwalały ocenić skuteczność działań poszczególnych dostawców w kontekście dwóch ostatnich sezonów, w których zmagać musieliśmy się z jednej strony z ograniczeniami związanymi z COVID-19, a z drugiej strony z trudnościami wynikającymi z braków surowcowych.

Aluplast został zdecydowanie najlepiej oceniony przez producentów okien za umiejętność reakcji na sytuacje kryzysowe, otrzymując notę 4,83 (w skali od1 do 5). Producenci okien przyznali również najwyższe oceny firmie Aluplast w następujących aspektach:  najlepsza relacja ceny do jakości (40% wskazań);  najszersza oferta produktowa (47%); najwyższa jakość produktów (30%); najbardziej innowacyjna firma (42%), najlepszy wizerunek (41%).

Oczywiście bardzo cieszą nas tak dobre oceny i postrzeganie naszej firmy przez producentów okien – podsumowuje Marcin Szewczuk. Tym bardziej, że nasze „notowania”, w stosunku do poprzednich edycji badania, udało się poprawić we wszystkich badanych kategoriach. Z uwagą obserwujemy rozwój sytuacji na rynku. Największym wyzwaniem wciąż jest problem z dostępnością wielu komponentów oraz ich stale rosnące ceny. To rodzi problem u producentów i sprzedawców okien związany z kalkulowaniem, wyceną czy planowaniem prac, jak również wywołuje pewne obawy dotyczące zmniejszającej się siły nabywczej inwestorów, a co za tym idzie utrzymania popytu na stale drożejące produkty. Mamy jednak nadzieję, że dzięki realizowanym obecnie inwestycjom będziemy w stanie jeszcze lepiej i elastyczniej reagować na zmiany sytuacji na rynku.

_______________________________________________________________________________

Aluplast od 20 lat jest liderem rynku systemów okiennych z PVC w Polsce, z udziałem rynkowym szacowanym na ok. 24-25%. Polska spółka, utworzona w 1995 roku w Poznaniu, jest obecnie odpowiedzialna za obsługę m.in. takich rynków jak: Rumunia, Wielka Brytania, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia. Aluplast sp. z o.o. jest częścią Grupy Aluplast posiadającej 24 oddziały produkcyjne i przedstawicielstwa, poprzez które jest obecny w ponad 80 krajach na całym świecie.