Wielkopolska Izba Budownictwa zarekomendowała do Rady Wyrobów Budowlanych przy Głównym Inspektorze Nadzoru Budowlanego pana doktora inżyniera Zenona Małkowskiego.

18 maja 2022 r. minister Dorota Cabańska powołała doktora inżyniera Zenona Małkowskiego do Rady.

GRATULUJEMY!

Pan dr inż. Zenon Małkowski jest absolwentem Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. W roku 2019 obronił pracę doktorską „Zastosowanie elastycznych materiałów barierowych w konstrukcji przegród ogniowych” na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Jest członkiem założycielem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego. Od 1995 r. sprawował funkcję wiceprezesa OSPZPiSR, a od 2019 r. jest prezesem Stowarzyszenia. Zajmuje się działaniami na rzecz rozwoju polskich firm produkcyjnych z branży ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa pracy, a także popularyzuje wiedzę na temat ochrony przeciwpożarowej w społeczeństwie.

W latach 2004 – 2012 przewodniczył Radzie Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Jest członkiem dwu Komitetów Technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, nr 169 – Komitet Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć i nr 180 – Komitet Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów.

Jest członkiem Rady Normalizacyjnej Polskiego Komitetu Normalizacji oraz członkiem Rady Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Posiada uprawnienia budowlane nr 249/79/Pw w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie konstrukcji stalowych.

Od 31.12.2002 r. jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w specjalności materiały i konstrukcje.

Od 2016 r. jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w specjalnościach: zabezpieczenia przeciwpożarowe technologii przemysłowych oraz systemy oddymiające i zabezpieczające przed zadymieniem.

Ma na swoim koncie wiele rozwiązań chronionych w Polsce i na świecie:

  • 24 patenty i wzory użytkowe chronione w Urzędzie Patentowym RP,
  • 5 patentów europejskich i 4 zgłoszenia kolejnych wynalazków.

W Wielkopolskiej Izbie Budownictwa pełni obecnie drugą kadencję funkcję sekretarza Rady Izby.