17 sierpnia 2022 roku w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:

  • ze strony Wielkopolskiej Izby Budownictwa prezydent prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak i prezes dr inż. Zenon Kierczyński MBA,
  • ze strony WOIIB przewodniczący Andrzej Kulesa, wiceprzewodniczący Adam Korzystka i Wojciech Ratajczak oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Jerzy Witczak i jego zastępca Jacek Weiss.

Od lewej: Andrzej Kulesa, Wojciech Ratajczak i Jerzy Witczak

Tematem spotkania była współpraca między izbami. Poruszono takie kwestie, jak współpraca z WOIIB:

  • w sprawach dotyczących podnoszenia kompetencji osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie,
  • w zakresie średniego szkolnictwa zawodowego,
  • w zakresie wypracowywania i przedstawiania wspólnego stanowiska (także z innymi organizacjami gospodarczymi z Wielkopolski) w różnych kwestiach istotnych dla branży, takich jak na przykład rozwiązania prawne regulujące funkcjonowanie budownictwa.

Po lewej Adam Korzystka, w centrum Andrzej Kulesa i pierwszy po prawej Jacek Weiss

Strony potwierdziły wolę współpracy nie tylko w zakresie wyżej wskazanych tematów, ale także wszelkich innych ważnych dal budownictwa, a mogących się pojawić w przyszłości.

Od lewej Jerzy Witczak, Jacek Weiss, prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, dr inż. Zenon Kierczyński MBA i Adam Korzystka