W 2022 roku Izba obchodzi trzydziestolecie działalności.

Uroczysta gala odbędzie się 30 września br.

Poniżej prezentujemy prezydentów rady i prezesów zarządu z tych 30 lat.

JERZY CIECHANOWSKI

PIERWSZY PREZYDENT RADY
WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
27.11.1992 – 22.06.1995


JACEK CENKIEL

DRUGI PREZYDENT RADY
WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
22.06.1995 – 24.06.1999


DR INŻ. MAREK SZCZĘSNY

TRZECI PREZYDENT RADY WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA PEŁNIĄCY TĘ FUNKCJĘ PRZEZ 11 KADENCJI,
ZMARŁ W TRAKCIE 12. KADENCJI
24.06.1999 – 26.11.2021


PROF. DR HAB. INŻ. JÓZEF JASICZAK

CZWARTY PREZYDENT RADY WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
8.06.2022 – NADAL


ANDRZEJ ERENZ

PREZES ZARZĄDU
WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
1.12.1992 – 30.04.2004


DR INŻ. ZENON KIERCZYŃSKI MBA

PREZES ZARZĄDU
WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
17.05.2004 – NADAL