Wielkopolska Izba Budownictwa obchodzi w tym roku jubileusz trzydziestolecia działalności. Pan Prezydent dr Andrzej Duda pozytywnie odpowiedział na naszą prośbę o objęcie jubileuszu Patronatem Honorowym.

Jubileuszowa gala odbędzie się 30 września 2022 roku w Centrum Prasowym Międzynarodowych Targów Poznańskich (pawilon nr 10). Rozpoczęcie uroczystości o g. 16.00.

W programie uroczystości znajdą się między innymi poniższe punkty:

  • akt dekoracji odznaczeniami państwowymi zasłużonych członków Izby,
  • wręczenie odznak branżowych i regionalnych,
  • wręczenie odznak honorowych Wielkopolskiej Izby Budownictwa,
  • wręczenie pucharu firmie KRUSZGEO (jedyna firma będąca członkiem Izby od dnia jej powstania).

Na zakończenie odbędzie się bankiet.