24 stycznia 2024 roku Rada Izby podjęła uchwałę o przyjęciu w poczet członków firmy MonoVolt sp. z o.o.

NIP 7792530791

KRS 0000923390

ul. Andrzeja Sobczaka 1/216, 61-131 Poznań

biuro@monovolt.pl; https://monovolt.pl/