02.01.2024 r. na zaprzyjaźnionym Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej rozpoczął się nabór na studia podyplomowe „Planowanie przestrzenne – trendy, legislacja, nowe technologie”.

Program studiów koncentruje się na praktycznych i teoretycznych zagadnieniach związanych z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, między innymi w tak istotnych zakresach, jak:

  • polityka mieszkaniowa,
  • polityka dostępności,
  • ekorozwój,
  • OZE i BZI,
  • rewitalizacja i odnowa miast.

Zajęcia będą prowadzone przez uznanych nauczycieli akademickich – profesorów i doktorów z ośrodków z całego kraju i uczelni poznańskich, m.in. Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniki Bydgoskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Śląskiej.

Swój udział potwierdzili uznani specjaliści oraz wybitni wykładowcy ze świata nauki i praktyki m. in. architekci miast, a także kadra zarządzająca jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym i regionalnym. W gronie prelegentów znajdują się także znamienici eksperci na co dzień zajmujący się praktyką planistyczną lub urbanistyczną, pełniący znaczące funkcje w strukturach samorządności lokalnej, reprezentujący sektor prywatny lub organizacje pozarządowe.

Studia trwają dwa semestry i rozpoczną się w marcu 2024 roku.

Więcej informacji pod linkiem:

https://architektura.put.poznan.pl/sp-planowanie-przestrzenne

Rekrutacja elektroniczna pod linkiem:

https://www.put.poznan.pl/studia-podyplomowe/zasady-rekrutacji

Serdecznie zapraszamy pracowników firm członkowskich i wszystkich zainteresowanych do udziału w studiach!