Orlikon www.grupaorlikon.pl to poznańska firma, która pod koniec bieżącego roku będzie celebrować dwudziestolecie istnienia na polskim rynku budowlanym. Powstała na początku XXI wieku jako firma rodzinna. Inicjatorem powołania do życia spółki jest małżeństwo państwa Zienkiewiczów, którzy niezmiennie od początku istnienia firmy stanowią jej zarząd – prezesem jest Mirosława Zienkiewicz, a prokurentem Mieczysław Zienkiewicz. Orlikon powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na kompleksową obsługę złożonych inwestycji budowlanych przez firmy budowlano-konserwatorsko-projektowe, a przede wszystkim z zamiłowania państwa Zienkiewiczów do architektury, szczególnie tej, która na stałe wpisała się w dorobek polskiej tradycji i sztuki.

Przez dwie dekady swojego istnienia Orlikon uważnie podążał za potrzebami inwestorów i rynku budowlanego w Polsce, nieustannie modyfikując i wzbogacając swoją ofertę. Tym, co przez cały ten czas pozostawało jednak niezmienne, jest ciągła dbałość o jakość realizowanych inwestycji i założenie, że oddane obiekty będą stanowiły najlepszą wizytówkę firmy i tym samym przysporzą jej rzesze wiernych klientów. Drugim, niezwykle istotnym, a zarazem wyróżniającym spośród innych firm branżowych aspektem, było założenie, aby odważnie podejmować nowe wyzwania i nie stronić od niszowych przedsięwzięć. Taka strategia zaowocowała  uznaniem odbiorców i utrwaloną pozycją, którą Orlikon zajmuje wśród wielkopolskich firm budowlanych.

Spółka działa na rynku krajowym, a jej domeną są realizacje złożonych inwestycji budowlanych na obiektach kubaturowych i budowach specjalistycznych. W oparciu o nowatorską wizję, zdobyte doświadczenie i rzetelną wiedzę firma zrealizowała setki projektów z  zakresu budownictwa przemysłowo-inżynieryjnego, ogólnego, a także konserwacji zabytków. Konstruowanie przyszłości klientów w oparciu o realne ludzkie potrzeby jest założeniem bazowym każdej koncepcji, począwszy od modernizacji zabytków i obiektów sakralnych, przez placówki medyczne i obiekty użyteczności publicznej, na projektach z zakresu efektywności energetycznej skończywszy.

Możliwość pracy nad obiektami, które na stałe zapisały się w światowej historii i kulturze to dla zarządu i pracowników Orlikonu prawdziwe wyróżnienie. Aby sprostać tym wymagającym i wyjątkowym zleceniom, spółka powołała do życia własną pracownią sztukatorską, w której pracuje zespół świetnie wykształconych i uzdolnionych konserwatorów. Odtwarzanie elementów zabytkowej sztukaterii, niekiedy jedynie na podstawie zachowanych zdjęć jest przedsięwzięciem nie tylko ambitnym, ale również wymagającym. Tutaj praca staje się prawdziwą pasją, a realizacja oczekiwań inwestora i możliwie wierne odtworzenie oryginału przynosi satysfakcję i daje odwagę do sięgania po nowe, coraz ambitniejsze koncepcje. Co istotne, spółka oferując kompleksowe usługi, obok prac typowo konserwatorskich, renowacyjnych i rewaloryzacyjnych, wykonuje prace budowlane, takie jak izolowanie fundamentów, przebudowa instalacji odgromowych, zabezpieczanie systemami ogniochronnymi drewnianych elementów konstrukcyjnych czy prace adaptacyjne związane ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowego obiektu.

Przywracanie dawnej świetności i blasku perłom polskiej architektury sakralnej, to kolejny istotny obszar zleceń realizowanych przez firmę. Dzięki pracy rzeszy specjalistów, w tym wykwalifikowanych konserwatorów, budynki sakralne i ich wnętrza mogą ponownie cieszyć oczy wiernych i turystów, szukających w nich przestrzeni do refleksji czy spotkania z historią polskiej sztuki. Dyplomowani konserwatorzy umiejętnie łączą stare technologie z nowymi materiałami budowlanymi, czego efektem jest jakość i trwałość realizowanych projektów. W ramach świadczonych usług Orlikon proponuje kompleksowy wachlarz usług, począwszy od pełnych prac konserwatorskich w historycznych, monumentalnych bazylikach czy renowacji zabytkowych, drewnianych kościołów, po odrestaurowywanie zabytkowych rzeźb i figur ruchomych. Pełną konserwację ołtarzy głównych i prezbiteriów, prace konserwatorskie krużganków, krypt grobowych czy polichromii ściennych i sufitowych, czy remont zabytkowych ogrodzeń, firma umiejętnie łączy z osuszaniem fundamentów, wymianą pokryć dachowych, wykonaniem nawierzchni z kamienia polnego i kostki granitowej, wymianą instalacji elektrycznej czy wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej lub instalacji odwodnienia.

Z kolei projekty z branży medycznej są dla spółki Orlikon nie tylko dużym wyzwaniem, lecz również źródłem satysfakcji. Świadomość, że staną się one obiektami najnowocześniejszej technologii, ratującej ludzkie zdrowie i życie, nadają podejmowanej pracy nową wartość. Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez wymianę armatury medycznej i modernizację oddziałów, poprawa efektywności systemu ratownictwa poprzez modernizację i doposażenie pomieszczeń, wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj czy budowa zintegrowanych sal operacyjnych dla pionierskich w Europie placówek medycznych to tylko niektóre z propozycji, jakie firma przedstawia swoim klientom.

Będąc wiernym założeniu, że dla spółki Orlikon najważniejszy jest człowiek i jego potrzeby, firma chętnie sięga po projekty związane z modernizacją budynków użyteczności publicznej. W tym wypadku kluczowym celem i zadaniem staje się zapewnienie każdej jednostce optymalnie najlepszych warunków funkcjonowania w obiektach instytucjonalnych. W tej grupie znaleźć można pomniejsze realizacje, takie jak przebudowy istniejących obiektów, a także kompleksowe budowy placówek przedszkolnych, zakładów opiekuńczych, rozbudowy budynków administracyjnych z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. Warto podkreślić, że niejednokrotnie kompleksowe remonty odbywają się na czynnych obiektach użyteczności publicznej, co wymaga od osób nadzorujących inwestycje sporych umiejętności organizacyjno-logistycznych.

Angażując się w ochronę środowiska, firma sięga po nowoczesne i niezawodne rozwiązania techniczne. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii  to nie tylko wygodniejsze wnętrza oraz niższe rachunki za media, ale przede wszystkim dbałość o stosowanie przyjaznych środowisku urządzeń i systemów. Głębokie modernizacje umożliwiające zwiększenie efektywności energetycznej remontowanych obiektów, budowa instalacji fotowoltaicznych, wymiana źródeł ciepła, budowa biogazowni czy wdrażanie systemów zarządzania energią to tylko niektóre z projektów związanych z przyjazną środowisku termomodernizacją budynków.

Realizacja tak zróżnicowanych i częstokroć wymagających inwestycji jest możliwa dzięki starannie dobranej kadrze. Ze względu na przyjmowanie niejednokrotnie niszowych zleceń, firma dysponuje nie  tylko budowlaną kadrą inżynierską, lecz również własną pracownią sztukatorską i zespołem uzdolnionych konserwatorów. Pracownicy spółki odpowiedzialnie i z dużym zaangażowaniem podejmują powierzone im zadania, realizując tym samym wytyczne jej założycieli, że najlepszą wizytówką firmy jest jakość wykonanej pracy. Wysokie kwalifikacje zawodowe w  połączeniu z pozytywnym nastawieniem do nowych wyzwań gwarantują możliwie najlepsze  dopasowanie do potrzeb i oczekiwań klientów, a w konsekwencji efektywną i rzetelną realizację kompleksowych usług na najwyższym poziomie.

Firma nie ogranicza się jednak do własnego zaplecza realizacyjnego, lecz aby zapewnić wszechstronność i zróżnicowanie oferty w połączeniu z kompleksowym pakietem usług, efektywnie współpracuje również z licznymi firmami wykonawczymi, w tym z pracowniami projektowymi oraz z  kadrą profesorską wielu renomowanych uczelni w kraju. Dzięki specjalistycznym konsultacjom z zakresu unikalnych i innowacyjnych rozwiązań inżynierskich z doświadczonymi i rzetelnymi ekspertami z Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Krakowskiej Orlikon może skutecznie zaspokajać oczekiwania i wymagania klientów.

Powiększająca się z roku na rok lista udanych realizacji skutkuje tym, co spółka stawia sobie niezmiennie jako cel nadrzędny czyli pozyskanie zaufania klientów. Ustawiczna praca nad rozwojem firmy i doskonalenie poziomu świadczonych usług owocuje szeregiem referencji od usatysfakcjonowanych inwestorów, którzy niejednokrotnie wracają do Orlikonu z kolejnymi zleceniami. Dbanie o to, aby relacje biznesowe odbywały się w pełnej wzajemnego szacunku atmosferze, jest kolejnym elementem budowania wizerunku firmy. Celebrowanie Dnia Budowlańca czy pamiętanie o kontrahentach poprzez składanie im życzeń z okazji świąt Bożego Narodzenia czy gratulacji dla zdobywanych nagród czy celebrowanych rocznic, to czynniki, które pozwalają jeszcze sumienniej i odpowiedzialniej realizować powierzone przez klientów zlecenia, poprzez wnikliwą znajomość ich oczekiwań.

Orlikon w swojej dwudziestoletniej działalności dał się poznać jako solidny i rzetelny partner biznesowy, stając się laureatem branżowych nagród i wyróżnień. Ostatnio został doceniony przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i na początku bieżącego roku otrzymał nagrodę w ogólnopolskim konkursie „DOBRA FIRMA 2021” w kategorii „NAJLEPSZY INWESTOR WIELKOPOLSKI”. W uzasadnieniu dla przyznania tego prestiżowego wyróżnienia organizator podkreślił, że Orlikon jako lider biznesu pokazuje, jak potencjał pracowniczy i efektywne działania w dziedzinie przedsiębiorczości, zarządzania i innowacyjności przyczyniają się do rozwoju regionu i powstawania nowych miejsc pracy. Z kolei prężny rozwój firmy spowodował, że spółka znalazła się w gronie najbardziej dynamicznych firm elitarnego klubu Gazel Biznesu. Ranking, którego misją jest wspieranie przedsiębiorczości, bazuje na najbardziej obiektywnych kryteriach – wynikach finansowych, a zatem obecność Orlikonu w klubie Gazel Biznesu i otrzymanie tytułu „Gazela Biznesu 2008” potwierdza nie tylko na dynamiczny rozwój firmy, lecz również jej transparentność. Wspomniany dynamiczny rozwój i wypracowane zyski umożliwiają spółce realizację zamierzonych celów, dają satysfakcję pracownikom i właścicielom firmy, a w ubiegłym roku umożliwiły dokonanie zakupu lokali biurowych przy ulicy Zielonej w Poznaniu i przeniesienie firmy do własnych pomieszczeń.

W ramach kompleksowego pakietu usług Orlikon wspiera swoich klientów w pozyskiwaniu środków unijnych na zamierzone inwestycje. Firma od  lat czynnie uczestniczy w realizacjach finansowanych ze  środków publicznych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak również z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zróżnicowana oferta sprawia, że z usług firmy Orlikon korzysta szereg przedsiębiorstw, w tym: instytucje   placówki kulturowe, szpitale i placówki medyczne, urzędy miast i gmin, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości, uczelnie wyższe kurie, oraz zakłady przemysłowe. Co za tym idzie, wśród realizacji spółki można znaleźć różnorodne obiekty użyteczności publicznej, zarówno szkoły i przedszkola, szpitale, budynki uczelni wyższych, siedziby urzędów miejskich, zabytkowe kamienice, muzea, teatry, jak i obiekty sakralne.

Poniżej na fotografiach wybrane przedsięwzięcia inwestycyjne zrealizowane przez firmę Orlikon w minionych latach.
Fot. archiwum firmy Orlikon.

Fara Poznańska – wykonanie pełnej konserwacji w prezbiterium, nawie głównej i zachodniej.
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na bloku operacyjnym z salą hybrydową.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach – rewaloryzacja wnętrz dawnego Kompleksu Cysterskiego.
Szpital w Puszczykowie – poprawienie efektywności energetycznej.
Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie – przebudowa budynku na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu.