Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw MRPiT przesłał odpowiedź w sprawie STANOWISKO WIELKOPOLSKICH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH W SPRAWIE POLSKIEJ GOSPODARKI W DOBIE KORONAWIRUSA z 18 listopada br. – vide Wielkopolskie organizacje gospodarcze zabierają głos w sprawie polskiej gospodarki w dobie koronawirusa.

Tekst odpowiedzi jest dostępny tutaj.

W imieniu sygnatariuszy STANOWISKA wysłaliśmy do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii poniższą odpowiedź.

Pan Dyrektor
Zbigniew Wojciechowski
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W imieniu sygnatariuszy stanowiska dziękujemy za szybką odpowiedź i docenienie pracy wielkopolskich organizacji gospodarczych na rzecz Polski oraz naszej gotowości do współpracy.

Informuje Pan w swoim piśmie o uchwalonej przez Sejm 19 listopada br. ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także o pracy rządu nad kolejnymi narzędziami i nie wyklucza wprowadzenia kolejnych ułatwień oraz programów pomocowych.

Szanowny Panie Dyrektorze, informacje zawarte w piśmie są ogólnie dostępne. Natomiast nie znaleźliśmy w nim ustosunkowania się do ważnych kwestii poruszonych w stanowisku.

Rozumiemy fakt, że decyzje podejmowane są na szczeblu rządowym. Nie oznacza to jednak, że satysfakcjonuje nas Pańska odpowiedź. Dlatego też usilnie prosimy o przedstawienie konkretnego stanowiska Ministerstwa odnośnie do sformułowanych przez nas wniosków.