Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 30 stycznia 2021 roku po ciężkiej chorobie odszedł

śp. mgr inż. Michał Parysek.

Zmarły to absolwent AGH w Krakowie. Ukończył szereg kursów i szkoleń, studia podyplomowe m.in. zarządzanie nieruchomościami.

Od 1989 do 2009 roku pracował w MIASTOPROJEKCIE POZNAŃ. Od 1991 roku był dyrektorem, a w latach 2007 – 2009 prezesem zarządu spółki MIASTOPROJEKT.

W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję wiceprezydenta Poznania odpowiedzialnego za rozwój przestrzenny miasta, gospodarkę gruntami i ochronę środowiska.

Był radnym miasta Poznania i przewodniczącym komisji mieszkaniowej w latach 1998 – 2002.

Członek założyciel Wielkopolskiej Izby Budownictwa. W latach 1993 – 1997 z ramienia WIB współpracował z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w zakresie opiniowania aktów prawnych i programów mieszkaniowych.

W latach 2002 – 2005 był członkiem zarządu WIB.

W 2009 r. założył spółkę MiastoSerwisProjekt, w której pełnił funkcję prezesa zarządu.

Był pełnomocnikiem WIB w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości, na której działa Zespół Szkół Budowlanych im. R. Sławskiego, dla którego Izba jest organem prowadzącym.

W osobie śp. Michała Paryska Izba straciła niezawodnego przyjaciela i wysokiej klasy fachowca, który służył pomocą w rozwiązaniu wielu problemów.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 11 lutego 2021 roku (czwartek) na Cmentarzu Komunalnym w Poznaniu na Junikowie o godz. 15.05.

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie i Bliskim śp. Michała Paryska
składamy
wyrazy szczerego współczucia 

Rada, zarząd i członkowie Wielkopolskiej Izby Budownictwa