Zmarła pani minister Krystyna Łybacka. Była osobą z klasą, elegancką i merytoryczną.
Izba współpracowała z panią dr Krystyną Łybacką w zakresie przywrócenia uprawnień budowlanych technikom budownictwa.

Nasze wspólne działania zakończyły się sukcesem. Minister infrastruktury i rozwoju rozporządzeniem z 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie umożliwił kandydatom posiadającym wykształcenie średnie techniczne ubieganie się o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

Odeszła wielka dama polskiej polityki. Dobry prawdziwy człowiek. Będzie nam Jej brakowało w polskim życiu społecznym i politycznym. Łączymy się w smutku z najbliższymi Pani Minister, przyjaciółmi, współpracownikami, wszystkimi, których Jej nieoczekiwane i zbyt wczesne odejście zaskoczyło i zasmuciło.

Requiescat in pace.
Rada, zarząd i członkowie Wielkopolskiej Izby Budownictwa


Krystyna Łybacka urodziła się 10 lutego 1946 roku w Jutrosinie. Z wykształcenia była doktorem nauk matematycznych. Od roku 1968 do 2014 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej. W latach 1968 – 1991 pełniła funkcję sekretarza technicznego i naukowego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

W roku 1991 Krystyna Łybacka po raz pierwszy zdobyła mandat poselski, który sprawowała nieprzerwanie do roku 2014, zasiadając w Sejmie I, II i III, IV, V, VI i VII kadencji.
Była zaangażowana w prace sejmowych komisji – pracowała w poniższych komisjach:

  • Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży,
  • Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego,
  • Komisji Obrony; Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Przewodniczyła Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Ratyfikacji Konkordatu, a także pełniła funkcję przewodniczącej Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W 2001 roku po wygraniu przez Sojusz Lewicy Demokratycznej wyborów parlamentarnych została ministrem edukacji narodowej i sportu w rządzie Leszka Millera. Ministerstwem kierowała do 2 maja 2004 roku.
Od roku 2014 do 2019 była posłem do Parlamentu Europejskiego. W 2019 roku została wybrana najlepszym europosłem w kategorii EDUKACJA, KULTURA I MEDIA w konkursie, którego organizatorem jest „The Parliament Magazine”.

Krystyna Łybacka od roku 1978 do 1989 należała do PZPR. W 1993 wstąpiła do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1999 roku należała do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W latach 1999 – 2003 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej partii. Natomiast w  latach 1999 – 2003 i 2005 – 2007 była przewodniczącą Wielkopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD.