Mieczysław Szymański urodził się 22 grudnia 1945 roku w Poznaniu.
Z Poznaniem związał swoje życie prywatne i zawodowe.

Cała Jego droga zawodowa związana była z Biurem Projektów Komunikacyjnych, w którym przepracował 45 lat, awansując od asystenta przez projektanta, kierownika pracowni, dyrektora do prezesa zarządu.

Firma, którą kierował przez 22 lata, była uczestnikiem procesów inwestycyjnych na wszystkich największych i najważniejszych budowach, które przeobrażały przede wszystkim polską kolej.

Poza pracą zawodową znajdował również czas na pracę społeczną.

Jego inicjatywy i doświadczenie było cenione i wykorzystywane przez wiele organizacji społecznych.

W ludziach, z którymi się spotykał, potrafił dostrzec potencjał, a co więcej potrafił zachęcić do jego wykorzystania.

Za zasługi na niwie zawodowej i społecznej został odznaczony licznymi odznaczeniami branżowymi i państwowymi, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Mieczysława Szymańskiego znaliśmy jako człowieka o artystycznej duszy, z którym przebywanie było radosne, bo On był również człowiekiem niezwykle radosnym.

Był człowiekiem wielu talentów.

Niezbadane wyroki Opatrzności sprawiły, że w sile wieku, w pełni sił nadszedł dla Niego czas zakończenia ziemskiej wędrówki.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako wspaniały, dobry i wrażliwy człowiek, otwarty na ludzi i świat.

Mieczysławie, niech słowa Twojej ulubionej piosenki będą naszym z Tobą pożegnaniem:

Adios amigo, adios my friend
Spotkania czas minął

Żegnamy Cię więc…
Spoczywaj Przyjacielu w spokoju.