Spośród 2000 największych firm w kraju dziennik Rzeczpospolita wybrał 100 takich, które mogłyby pojawić się na Giełdzie Papierów Wartościowych. To jedne z najbardziej rentownych spółek.

Zestawienie powstało na podstawie raportów finansowych spółek z „Listy 2000” obejmującej 2 tysiące największych polskich przedsiębiorstw. Zostały uwzględnione te spółki, które w latach 2020–2022 zanotowały wzrost przychodów ze sprzedaży, wykazały zysk netto i nie miały ujemnych kapitałów. A także spółki z udziałem polskiego kapitału. W wyliczeniach uwzględniono wzrost przychodów i wskaźników ROE i ROA (za lata 2021 i 2022). Przedstawione kryteria spełnił ponad tysiąc firm. W zestawieniu Rzeczpospolita opublikowała 100 najlepszych w kolejności alfabetycznej.

W tej grupie znalazła się firma WPIP – członek Izby.

Gratulujemy!!! Życzymy dalszego dynamicznego rozwoju i wielu sukcesów!

Od lewej – prezes zarządu Janusz Signetzki i członek zarządu Marek Mielnik

Dr inż. Janusz Signetzki, prezes zarządu WPIP Construction Sp. z o.o., ukończył budownictwo na Politechnice Poznańskiej oraz zarządzenie na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Posiada uprawnienia budowlane. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (obszar badawczy: konkurencyjność przedsiębiorstw budowlanych). Z WPIP jest związany od 1999 r. W latach 2009 – 2023 był wiceprezesem zarządu.

Marek Mielnik, członek zarządu WPIP Construction Sp. z o.o., jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na kierunku architektura i urbanistyka oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek: socjologia). Posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. W firmą WPIP związany od 2011 r. Pełnił m.in. funkcję kierownika pracowni projektowej, a następnie był dyrektorem pracowni.