21 grudnia 2023 r. odbyła się izbowa Wigilia z udziałem księdza doktora Jacka Zjawina. Uczestniczyli w niej licznie członkowie Izby oraz szerokie grono sympatyków i przyjaciół Izby.

Stół wigilijny

Mieliśmy okazję usłyszeć wiele serdecznych życzeń kierowanych do członków Izby zarówno od osób obecnych na Wigilii jak i też przesłanych.

Dziękujemy panu prezesowi Ryszardowi Szulcowi za gościnę w sali konferencyjnej w OMEDZE.

Dziękujemy sponsorom – firmom:

Fot. Tomasz Kierczyński.

Powitanie gości
Nasi goście
Od lewej: Piotr Sosiński, starosta Jan Grabkowski, dr inż. Edmund Przybyłowicz, dr inż. Andrzej
Boruszak i dr Bartosz Stasch
W centrum prof. dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut
Od lewej: dyrektor Wiesław Mroczkowski, starszy Cechu Rzemiosł Budowlanych
Czesław Przybyła i dyrektor Paweł Ciemny
Głos zabiera prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak prezydent Rady Izby
Starosta Jan Grabkowski składa życzenia
Prof. dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut składa życzenia w imieniu reprezentantów
szkolnictwa wyższego i zawodowego

Prezydent Jacek Silski przemawia w imieniu izb gospodarczych
Ksiądz dr Jacek Zjawin
Opłatek