Szanowni Państwo,
w czasie panującej epidemii chcielibyśmy pomóc Państwu w organizacji szkoleń bhp w formie online, bowiem mimo obecnego stanu zagrożenia szkolenia bhp muszą się odbywać terminowo, a pracownika nieposiadającego ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego bhp nie można dopuścić do pracy.

Aby minimalizować ilość spotkań na salach szkoleniowych, które sprzyjają przenoszeniu się wirusa, proponujemy 3 formy szkoleń z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość dla wszystkich grup pracowników (również zatrudnionych na stanowiskach robotniczych) tj.: szkolenie w sali wirtualnej, szkolenie na platformie e-learning oraz samokształcenie kierowane z wykorzystaniem udostępnionych materiałów szkoleniowych.

Więcej informacji znajdą Państwo na dedykowanej stronie:http://www.szkoleniowiec-poznan.pl/bhponline

Członkom Izby pragniemy również umożliwić zdobycie wiedzy z zakresu ochrony środowiska poprzez organizację bezpłatnego szkolenia online pn. „Ochrona środowiska – co musisz o niej wiedzieć prowadząc firmę?”, gdyż dokształcanie to dobry sposób na organizację czasu pracy w okresie zmniejszonego natężenia pracy, który to okres sprzyja również przygotowaniu się do wykonywania obowiązków z zakresu ochrony środowiska, których niewykonanie może mocno obciążyć nadszarpnięty epidemią budżet przedsiębiorstwa.  

Więcej informacji znajdą Państwo na dedykowanej stronie: http://www.szkoleniowiec-poznan.pl/szkolenie-oŚ

#zostańwdomu i podnoś swoją wiedzę razem z nami – po ustaniu epidemii może braknąć na to czasu!