Na wniosek Izby postanowieniem prezydenta RP za zasługi w działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i budownictwa srebrnym krzyżem zasługi został odznaczony Paweł Szkudlarek.

Od lewej – wojewoda Michał Zieliński i prezes Paweł Szkudlarek

Uroczystość odznaczeniowa miała miejsce w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a aktu dekoracji dokonał wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Uczestnicy uroczystości odznaczeniowej

Paweł Szkudlarek jest współzałożycielem i od początku istnienia zastępcą prezesa zarządu firmy ATANER Sp. z o. o., która w ciągu 30 lat działalności wybudowała ponad 11 tysięcy mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej blisko 600 tysięcy m2, a także ponad 130 tysięcy m2 powierzchni biurowej i handlowej, zarówno jako inwestor, jak i generalny wykonawca.

Spółka z trzyosobowym zarządem, w którym pan Paweł Szkudlarek odpowiada między innymi za nadzór inwestorski, zrealizowała także szereg nowoczesnych obiektów biurowych, między innymi biurowce klasy „A” DELTA i OMEGA w Poznaniu, jak i też budynki handlowe i bankowe. Wiele z tych realizacji wpisało się na stałe w pejzaż Poznania – jak chociażby największy zespół mieszkaniowy wybudowany w ostatnim trzydziestoleciu – osiedle Polanka z dwoma tysiącami mieszkań, z centrum sportowym oraz krytą pływalnią dla mieszkańców.

Na podkreślenie zasługują umiejętności pana Pawła Szkudlarka w zakresie skutecznego działania w zespole, jakim jest trzyosobowy zarząd firmy ATANER oraz realizacji przyjętej strategii rozwoju spółki, szczególnie na poziomie działalności inwestycyjnej. Jego umiejętności harmonijnego współdziałania z pozostałymi członkami zarządu przyczyniły się wydatnie do tego, że spółka systematycznie umacnia swoją pozycję na rynku budowlanym i uzyskuje wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, między innymi nagrody gospodarcze województwa wielkopolskiego, a także tytuły „Budowy roku”.

Starania pana Pawła Szkudlarka zmierzające do kreowania obrazu spółki jako firmy przywiązującej dużą wagę zarówno do zapewnienia najwyższego poziomu technologicznego  i organizacyjnego, a także do przestrzegania standardów etycznych w prowadzeniu biznesu w branży budowlanej oraz jego udział w budowaniu partnerskich relacji z klientami sprawiły, że ATANER jest postrzegany jako jedna z najlepiej rozpoznawanych marek wśród firm deweloperskich w Polsce.

Paweł Szkudlarek nie tylko deklaruje konieczność rzetelności w działalności w branży budowlanej, ale też potwierdza to swoim działaniem biznesowym.

Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi Pawła Szkudlarka oraz współpracy z pozostałymi członkami zarządu, ATANER zdobył wiele certyfikatów i wyróżnień – między innymi:

 • certyfikat DOBRE BO POLSKIE,
 • certyfikat WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ,
 • nagroda ZŁOTEGO HIPOLITA,
 • ZŁOTY PION,
 • ZŁOTY TRZOS,
 • KAMIEŃ WĘGIELNY,
 • GAZELE BIZNESU,
 • POZNAŃSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
 • NAGRODA GOSPODARCZA WIELKOPOLSKI (2003, 2005),
 • siódme miejsce na liście 50 największych deweloperów w Europie Środkowej i Wschodniej (2011 r., lista „TOP 5O” przygotowana przez Construction & Investment Journal),
 • statuetka Architectus civitatis nostrae – Budowniczy naszego miasta,
 • statuetka im. Rogera Sławskiego w kategorii wielkopolska firma roku w budownictwie.

Wybudowany przez firmę ATANER budynek mieszkalno-biurowy przy ul. Bóżniczej 1 w Poznaniu uzyskał nagrodę w kategorii Best Architecture Multiple Residence w konkursie European Property Awards 2016 – 2017.

Paweł Szkudlarek aktywnie uczestniczy w działalności organizacji reprezentujących branżę budowlaną. Przez dwie kadencje był członkiem Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa.

Aktywnie wspiera działania charytatywne prowadzone przez CARITAS i BARKĘ. Jest sponsorem wielu imprez muzycznych organizowanych na terenie miasta Poznania.

Był inicjatorem i darczyńcą przebudowy sal porodowych w Klinice Ginekologiczno-Położniczej oraz gabinetów zabiegowych w Instytucie Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Wspiera renowację zabytków Poznania.

Od ponad 25 lat udziela wszechstronnej pomocy Związkowi Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, za co został odznaczony najwyższymi odznaczeniami Związku, a także medalem PRO PATRIA nadanym przez kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.