Aktualności

Wielkopolska gospodarka należy do najsilniejszych w kraju, jednak dobra koniunktura nie odwraca uwagi przedsiębiorców i samorządów od pojawiających się na horyzoncie potencjalnych możliwości, wyzwań i zagrożeń. Dlatego w ubiegłym roku narodziła się idea organizacji Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego. W tym roku wydarzenie odbędzie się 23 września w Koninie oraz 25 września w Poznaniu.

» czytaj więcej

12 sierpnia 2019 r. Izba przesłała do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów negatywne stanowisko w sprawie projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym - vide http://wib.com.pl/news/188/17/IZBA-NEGATYWNIE-O-PROJEKCIE-USTAWY-DEWELOPERSKIEJ.html.

Reakcja Ministerstwa Przedsiębiorczosci i Technologi ograniczyła się do przekazania naszego wystąpienia stosownie do właściwości do UOKiK.

» czytaj więcej

Na nasze wystąpienie w sprawie negatywnego stanowiska na temat projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (vide http://wib.com.pl/news/188/17/IZBA-NEGATYWNIE-O-PROJEKCIE-USTAWY-DEWELOPERSKIEJ.html) zareagował Minister Inwestycji i Rozwoju.

» czytaj więcej

12 sierpnia 2019 r. Izba przesłała do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów negatywne stanowisko w sprawie projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym - vide http://wib.com.pl/news/188/17/IZBA-NEGATYWNIE-O-PROJEKCIE-USTAWY-DEWELOPERSKIEJ.html.

29 sierpnia Izba otrzymała do wiadomości poniższe pismo.

» czytaj więcej

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00 – 583 Warszawa

Dot. projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (UD 358).

Szanowny Panie Premierze.

         Wielkopolska Izba Budownictwa pismem z 20 grudnia 2018 r. l.dz. 67/2018 przesłała na ręce pana Marka Niechciała prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stanowisko w sprawie projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (UD 358).

» czytaj więcej

Strona 1 z 23 >>>