Gospodarczy Sąd Arbitrażowy

Gospodarczy Sąd Arbitrażowy powstał w 1993 roku. Celem powołania Sądu było stworzenie instytucji niepaństwowej kompetentnej do rozstrzygania sporów między podmiotami gospodarczymi. Sąd posiada wielu doświadczonych superarbitrów i arbitrów dysponujących wiedzą i doświadczeniem w bardzo wielu dziedzinach, których mogą dotyczyć spory między podmiotami gospodarczymi.

Arbitraż międzynarodowy

Warunki rozpoznania sprawy przez GSA

Korzyści prowadzenia sprawy przed GSA

 

Nasz adres

Wielkopolska Izba Budownictwa
60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A
tel. +48 61 855 21 92
e-mail: office@wib.com.pl