Gospodarczy Sąd Arbitrażowy

Gospodarczy Sąd Arbitrażowy powstał w 1993 roku. Celem powołania Sądu było stworzenie instytucji niepaństwowej kompetentnej do rozstrzygania sporów między podmiotami gospodarczymi. Sąd posiada wielu doświadczonych superarbitrów i arbitrów dysponujących wiedzą i doświadczeniem w bardzo wielu dziedzinach, których mogą dotyczyć spory między podmiotami gospodarczymi.

Arbitraż międzynarodowy

Warunki rozpoznania sprawy przez GSA

Korzyści prowadzenia sprawy przed GSA