Informujemy, że na podstawie art. 15zzh ust. 1 tarczy antykryzysowej minister finansów w drodze rozporządzenia określił późniejszy termin na sporządzenie, zatwierdzenie, udostępnienie i przekazanie do KRS sprawozdań finansowych oraz z działalności, a w konsekwencji również zmienił termin odbycia walnych zgromadzeń zatwierdzających ww. sprawozdania.

W rozporządzeniu z 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji minister wydłużył terminy związane z rocznymi sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami z działalności:

  • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności – przedłużenie dotychczasowego terminu o 3 miesiące – nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego (termin upłynie 30 czerwca 2020 roku),
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdaniem z działalności – przedłużenie dotychczasowego terminu o 3 miesiące – nie później niż 9 miesięcy od dnia bilansowego (termin upłynie września 2020 roku).

W związku z powyższym walne zgromadzenie Izby odbędzie się we wrześniu br. Forma walnego zgromadzenia będzie zależna od aktualnych ograniczeń dotyczących zgromadzeń.

Życzymy wytrwałości w zmaganiach z koronawirusem, szybkiego zakończenia pandemii i powrotu do normalności w gospodarce. 

RADA I ZARZĄD WIB