Sejm na posiedzeniu 20 kwietnia 2021 roku uchwalił zaproponowaną przez rząd ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Niestety uwagi i zastrzeżenia wielkopolskich izb gospodarczych nie zostały uwzględnione.

Więcej na temat zastrzeżeń pod poniższymi linkami:

Ustawa trafi teraz do Senatu.

Przedstawimy nasze zastrzeżenia senatorom.

Przebieg prac nad ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=985.

Głosowanie nr 154 na 28. posiedzeniu Sejmu dnia 20.04.2021 r. – zbiorcze wyniki głosowania:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=9&NrPosiedzenia=28&NrGlosowania=154.

Wyniki indywidualne głosowania:
http://orka.sejm.gov.pl/Glos9.nsf/nazwa/28_154/$file/glos_28_154.pdf.