Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 7 maja 2021 roku przegrał walkę z COVIDEM Maciej Gramowski prezes firmy ATA-TECHNIK Sp. z o. o. spółka komandytowo-akcyjna należącej do Wielkopolskiej Izby Budownictwa. Msza pogrzebowa odbyła się10 maja w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Wyszynach. Za duszę śp. Macieja Gramowskiego zamówiono 44 intencje mszalne.

Prezes Maciej Gramowski spoczął na cmentarzu w Wyszynach.

W ostatniej drodze Śp. zmarłemu licznie towarzyszyli, nie tylko rodzina, ale także mieszkańcy Wyszyn, pracownicy firm ATA-TECHNIK i AGRO-DANMIS GRAMOWSCY SP. J. oraz przedstawiciele firm i organizacji współpracujących z panem prezesem Maciejem Gramowskim.

Dyrektor Krzysztof Karwowski tak pożegnał szefa w imieniu całej załogi ATA-TECHNIK.

Kochany szefie, Macieju, przyjacielu.

Byłeś dla nas szefem prowadzącym rozliczne interesy, ale byłeś przede wszystkim szefem zespołu ludzi, który wymagał, ale widział człowieka – jego problemy, problemy rodzin, umiejącym porozmawiać z każdym. Wyrozumiałym dla wymagań inwestorów, unikającym konfliktów, szukającym kompromisów, lojalnym wobec kontrahentów i wobec wszystkich, z którymi się spotykałeś. Zapewne dlatego mimo tego trudnego czasu, tylu ich jest dzisiaj tutaj.

Powtarzałeś, że warto być uczciwym w interesach.

Nas pracowników obdarzałeś wielkim zaufaniem i dawałeś wolną rękę w działaniu. My, grono pracowników, chcemy Cię zapewnić, że będziemy kontynuować Twoje dzieło, ufając, że będziesz z góry przyglądał się naszym poczynaniom i będziesz je wspierał.

Trudno pogodzić się z myślą, że już nigdy nie będziemy prowadzić dysput, które towarzyszyły nam w czasie rozlicznych wyjazdów, które były nieodłącznym elementem naszej pracy. Praktycznie będąc razem, nigdy nie milczeliśmy.

Dziś pozostaje cisza. Cisza w której żegnamy Cię z bólem.

Szefie, Macieju, Przyjacielu, śpij w spokoju.

W imieniu pracowników firmy DANMIS Śp. prezesa pożegnała kierowniczka Iwona Koralewska.

Rada, zarząd i członkowie Izby składają serdeczne wyrazy współczucia mamie, żonie, dzieciom, wnukom, rodzeństwu, bliskim i wszystkim, których ta przedwczesna śmierć pogrążyła w smutku.