Działania prowadzone przez Wielkopolską Izbę Budownictwa we współpracy z panem posłem Jackiem Tomczakiem (któremu dziękujemy za ogromne zaangażowanie) oraz z poniższymi organizacjami gospodarczymi:

 • Loża Wielkopolska BCC,
 • Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji,
 • Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa,
 • Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
 • Wielkopolski Klub Kapitału,
 • Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan,
 • Związek Pracodawców RP – Wielkopolska,

przyniosły pozytywne rezultaty.

W szczególności istotne znaczenie miały działania podjęte przez pana posła Jacka Tomczaka oraz spotkanie z senatorami z Wielkopolski zorganizowane on line 29 kwietnia br. W spotkaniu uczestniczyli senatorowie (zaprosiliśmy wszystkich senatorów z Wielkopolski):

 • Ewa Matecka,
 • Paweł Arndt,
 • Jan Filip Libicki,
 • Janusz Pęcherz,
 • Adam Szejnfeld.

Podczas spotkania mieliśmy okazję przedstawić nasze zastrzeżenia do ustawy i DFG oraz propozycje zmian w ustawie. W spotkaniu aktywnie uczestniczył pan poseł Jacek Tomczak oraz ekspert Izby pan mecenas Jacek Rzetelski (dziękujemy panu mecenasowi). Później odbyło się połączone posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP, w którym także uczestniczył jako przedstawiciel Izby mecenas Jacek Rzetelski.

Przypomnijmy, że pierwsze głosowanie ustawy w Sejmie 20 kwietnia 2021 r. wyglądało następująco.

Głosowało – 451 posłów, za – 417, przeciw – 30, wstrzymało się – 4, nie głosowało – 8.

Wyniki głosowania wg klubów.

Klub / kołoLiczba członkówGłosowałoZaPrzeciwWstrzymało sięNie głosowało
PiS234232232002
KO130128128002
Lewica474747000
KP232202201
Konfederacja1190542
Kukiz 15552300
Polska 2050444000
Niezrzeszeni544001

Jak widać aż 417 posłów zagłosowało za ustawą w kształcie przygotowanym przez UOKiK. To oznacza, że posłowie nie zdawali sobie sprawy z zagrożeń, jakie niesie ustawa w pierwotnie uchwalonym kształcie (między innymi wzrost cen mieszkań o co najmniej 5 %).

Działania Wielkopolskiej Izby Budownictwa wsparte przez pana posła Jacka Tomczaka i współpraca z wyżej wymienionymi organizacjami gospodarczymi, a także możliwość przedstawienia naszych racji senatorom sprawiły, że Senat wprowadził do ustawy poprawkę, która obniża maksymalne stawki procentowe, według których ma być wyliczana wysokość składki na deweloperski fundusz gwarancyjny (z 2 % na 1 % dla otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych i z 0,2 % na 0,1  % dla zamkniętych rachunków – to jest zgodnie z naszą propozycją).

Na posiedzeniu Sejmu 20 maja 2021 r. posłanka Anna Paluch wnioskowała w imieniu Komisji Infrastruktury Sejmu o odrzucenie poprawek Senatu. Sejm wbrew wnioskowi Komisji Infrastruktury poparł poprawki Senatu, co ilustruje wynik głosowania przedstawiony poniżej.

Głosowało – 450 posłów, za – 221, przeciw – 229, wstrzymało się – 0, nie głosowało – 9.

Większość bezwzględna – 226.

Wyniki głosowania wg klubów.

Klub / kołoLiczba członkówGłosowałoZaPrzeciwWstrzymało sięNie głosowało
PiS2312302191101
KO128123012300
Lewica474704700
KP232202201
Konfederacja111001001
Kukiz 15430301
Polska 2050550500
Niezrzeszeni772500
PS330300

Jak widać tym razem sytuacja była inna, niż w przypadku pierwszego głosowania (przeciw głosowało 229 posłów przy większości bezwzględnej wynoszącej 226). Cała opozycja przy współudziale Porozumienia Jarosława Gowina doprowadziła do obniżenia maksymalnych stawek procentowych, według których ma być wyliczana wysokość składki deweloperów na rzecz deweloperskiego funduszu gwarancyjnego.

Z klubu PiS wyłamało się 10 posłów należących do Porozumienia: Mieczysław Baszko, Stanisław Bukowiec, Anna Dąbrowska-Banaszek, Jarosław Gowin, Andrzej Gut-Mostowy, Iwona Michałek, Wojciech Murdzek, Marcin Ociepa, Magdalena Sroka i Michał Wypij. Gowinowców wsparł także Jacek Żalek, wykluczony z ugrupowania za poparcie przywództwa Adama Bielana.

Zatem, jak widać, warto podejmować wspólne działania i nie rezygnować. Nawet w takiej sytuacji, jaka miała miejsce teraz. Przecież wynik pierwszego głosowania w Sejmie (417 posłów za ustawą) pozwalał sformułować wniosek, że skoro przeszło 92 % posłów było za ustawą, to nie ma szans na jakiekolwiek zmiany. Jednak konsekwencja i merytoryczne argumenty dały pozytywny efekt.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym w proces poprawiania ustawy.