Izba o rządowym projekcie ustawy

30 września br. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 642. 7 października br. odbyło się I czytanie na posiedzeniu Sejmu. Wniosek o odrzuceniu projektu przepadł w głosowaniu i ustawę skierowano do Komisji Finansów Publicznych.

Czytaj całość

Dzień Budowlanych2020

Dzień Budowlanych jest świętem, które obchodzone jest 25 września. W kalendarzu budowlanej braci ta data jest zaznaczona specjalnym kolorem, ponieważ to ważne święto dla wszystkich pracowników budowlanych.

Z okazji Dnia Budowlanych życzymy wszystkim członków Izby wielu sukcesów zawodowych oraz szczęścia w życiu osobistym.

RADA I ZARZĄD WIB

17 lipca 2020 r. odszedł Jerzy Gładysiak

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 17 lipca 2020 roku po ciężkiej chorobie odszedł
śp. mgr inż. Jerzy Gładysiak,
uhonorowany statuetką
PRZYJACIEL WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA

za długoletnią współpracę tak z Izbą, jak i też z jej członkami. 

Czytaj całość
 

Nasz adres

Wielkopolska Izba Budownictwa
60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A
tel. +48 61 855 21 92
e-mail: office@wib.com.pl