„BIURO TO JEGO KADRA – AUTORZY NASZYCH SUKCESÓW”

WYWIAD Z KRZYSZTOFEM MAJCHRZAKIEM, PREZESEM ZARZĄDU BIURA PROJEKTÓW

Prezes Krzysztof Majchrzak

www.bpk-poznan.com.pl

Zbliża się rok od kiedy objął pan stanowisko prezesa zarządu Biura Projektów Komunikacyjnych w Poznań Sp. z o. o. Proszę powiedzieć jak ocenia pan ten czas?
Z pewnością mogę powiedzieć, że było to dla mnie duże wyzwanie zawodowe. Nadal jest. Był to rok nowych doświadczeń, z którymi wcześniej nie miałem okazji się zmierzyć. Znacznym ułatwieniem jest dla mnie stałe wsparcie współpracowników, którzy z profesjonalizmem i pasją podchodzą do realizowanych zadań.

Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu to firma z długoletnim doświadczeniem w projektowaniu infrastruktury komunikacyjnej.
Zgadza się. Biuro powstało w 1952 roku jako Samodzielna Pracownia Terenowa Centralnego Biura Studiów i Projektów Kolejowych w Warszawie. Od tego czasu podlegało wielu przeobrażeniom. Od 2005 roku działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a w 2012 roku BPK Poznań dołączyło do Grupy Kapitałowej ZUE SA. Biuro jest zrzeszone w Izbie Projektowania Budowlanego, Wielkopolskiej Izbie Budownictwa oraz Railway Business Forum. Głównym przedmiotem działalności firmy początkowo było projektowanie w branży kolejowej. Z czasem zaczęliśmy rozszerzać naszą działalność. Obecnie specjalizujemy się w opracowywanie kompleksowej dokumentacji projektowej w dziedzinie budownictwa komunikacyjnego.

Z Biurem Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu jest pan związany od wielu lat. Czy to właśnie w nim rozpoczęła się pana zawodowa kariera?
Karierę zawodową od początku łączę z Biurem. Zacząłem tu pracować jeszcze podczas studiów na Politechnice Poznańskiej. Piąłem się po szczeblach kariery: od asystenta projektanta, poprzez projektanta, kierownika aż do stanowiska członka zarządu w 2012 roku. W 2014 roku zostałem prezesem zarządu BPK Poznań.

Od 2012 roku Biuro należy do Grupy ZUE SA. Proszę powiedzieć coś na jej temat.
W grupie kapitałowej ZUE, poza ZUE SA będącą podmiotem dominującym i BPK Poznań, znajdują się także Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych sp. z o. o. oraz Railway Technology International Sp. z o. o. BPK Poznań dołączyło do Grupy ZUE SA jako ostatnia ze spółek. Grupa Kapitałowa ZUE jest jedną z czołowych firm w Polsce działających w zakresie budownictwa komunikacji miejskiej oraz kolejowej. Zajmuje się zarówno projektowaniem, jak i realizacją inwestycji. Świadczy także usługi związane z budowaniem energetyki zawodowej. Rozpoczyna drogę w systemach sieci dla wysokich napięć.

Jak ocenia Pan współpracę z Grupą ZUE SA?
Powiązanie z Grupa ZUE SA wpłynęło niewątpliwie korzystnie na rozwój firmy. Wspólnie realizujemy wiele znaczących kontraktów. Wśród nich mogę wymienić przebudowę zajezdni tramwajowej Pogodno w Szczecinie, zaprojektowanie i wykonanie prac na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza,  Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa oraz wykonanie dokumentacji projektowej na przedłużenie trasy tramwajowej Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST).

Czy planowane są jakieś kluczowe zmiany w firmie w najbliższym czasie?
Raczej nie. Potrzebujemy stabilizacji i systematycznego rozwoju oraz zacieśnienia współpracy w Grupie ZUE.

Biuro może poszczycić wieloma znakomitymi projektami. Z których jest Pan najbardziej dumny?
Rzeczywiście przez te wszystkie lata zaprojektowaliśmy mnóstwo inwestycji. Na szczególną uwagę zasługują wspomniany wcześniej Poznański Szybki Tramwaj, a także modernizacja poznańskiego węzła kolejowego dla Poznania oraz modernizacja linii kolejowej E-65, która poprzez podniesienie dopuszczalnej prędkości umożliwiła podróżowanie Pendolino.

BPK Poznań jest wielokrotnym laureatem prestiżowych konkursów. Która z nagród jest Pana zdaniem najważniejsza?
Rzeczywiście na naszym koncie jest wiele nagród i wyróżnień. Każda z nich jest dla nas bardzo ważna. Na szczególną uwagę zasługuje przyznanie nam w czerwcu 2010 roku przez Kapitułę Konkursu Dwudziestolecia Izby Projektowania Budowlanego tytułu „Najlepszej firmy projektowej w Polsce w latach 1990-2010”. Taki tytuł zobowiązuje. Stanowi dla nas uwieńczenie lat ciężkiej pracy i niewątpliwie mobilizuje do dalszych wytężonych działań.

BPK Poznań to także ludzie, a może przede wszystkim ludzie.
Biuro to jego kadra – autorzy naszych sukcesów. Zespół tworzy blisko 80 pracowników. Stanowią go zarówno osoby z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu, jak również młodzi projektanci poznający u nas tajniki branży. Współpracujemy także z licznymi specjalistycznymi firmami podwykonawczymi. Nasi pracownicy stale podwyższają swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach, kursach i zdobywając uprawnienia budowlane. Część personelu należy do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz innych stowarzyszeń branżowych. Zgrany i zaangażowany zespół inżynierski stanowi podstawę udanej współpracy, a jego wysokie kompetencje gwarantują solidne wykonanie zleconej nam pracy.

Jakie są priorytety rozwojowe firmy w najbliższych latach?
Przede wszystkim będziemy dokładać starań, aby dalej wzmacniać naszą pozycję rynkową. Będziemy kontynuować rozpoczęte zadania oraz uczestniczyć w jak największej ilości przetargów w celu pozyskania nowych zleceń oraz nawiązywać współpracę bezpośrednią, bez konieczności udziału w przetargach.

Co sprawia panu największą satysfakcję?
Największą satysfakcję dla mnie jako prezesa firmy stanowi widok zrealizowanego projektu, który przygotował mój zespół. Mam wtedy świadomość, że mamy swój udział w rozwoju infrastrukturalnym Polski. Dokładamy niejako swoją cegiełkę w podwyższanie komfortu życia naszego społeczeństwa.

Co uważa pan za swój dotychczas największy sukces zawodowy?
Największym sukcesem w mojej pracy zawodowej jest objęcie stanowiska prezesa firmy. Uczynię wszystko, aby nie zawieść zaufania i pokładanych we mnie nadziei.

Czego mogę Panu życzyć w najbliższych latach?
Zawodowo – dalszego rozwoju firmy, wielu intratnych umów i owocnej współpracy z kontrahentami, a prywatnie przede wszystkim zdrowia.

Marzec 2015 r.