Zarząd Izby

Zarząd składa się z jednego lub większej ilości członków. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub pod jego nieobecność członek Zarządu. Zarząd odpowiada za realizację celów Izby, integrację środowiska budowlanego oraz zarządza bieżącą działalnością Izby.