Zarząd Izby

dr inż. Zenon Kierczyński MBA
PREZES ZARZĄDU
prezes@wib.com.pl

mgr Monika Przybysz
DYREKTOR BIURA
office@wib.com.pl

+48-61-855 21 92