Wiceprezydenci Rady

 

Ryszard Szulc Wiceprezydent Rady

ATANER Sp. z o. o.

ryszard.szulc@ataner.pl

 

Zbigniew Ziała Wiceprezydent Rady

WUPRINŻ SA

z.ziala@wuprinz.pl