Prezydent Rady

Prezydent Rady
dr inż. Marek Szczęsny
marek.szczesny@wib.com.pl
Metalplast Consulting Sp. z o. o.