Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Radę na pierwszym po wyborach posiedzeniu. Komisją Rewizyjną kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie w imieniu Rady kontroli finanów Izby oraz majątku i sposobu zarządzania nim oraz przygotowywanie związanych z tym wniosków.

Komisja działa w składzie:

Wiesław Mroczkowski, przewodniczący,

Roman Bauta, członek,

Ryszard Szulc, OPAL, członek.