ZARZĄD

Stanisław Sipiński – prezes zarządu,
Ewa Pruszewicz-Sipińska – wiceprezes zarządu.

Dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. nadzw. PP i dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński, prof. nadzw. UAP są pracownikami naukowymi na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej oraz na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, rozprawy doktorskie (1998, 1999), rozprawy habilitacyjne (2008, 2012) o tematyce związanej bezpośrednio z problematyką zawodową.

Dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński, prof. nadzw. UAP posiada status architekta twórcy nadany w 1989 r. przez Ministra Kultury i Sztuki.

Główni projektanci posiadają uprawnienia budowlane i konserwatorskie oraz uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architekta – projektowanie z dnia 08.03.2002; dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. nadzw. PP – nr 157/02, dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński, prof. nadzw. UAP – nr 156/02.