O PRACOWNI

Pracownia Architektoniczna Ewy i Stanisława Sipińskich jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu na ul. Janiny Porazińskiej 50 (adres pracowni: ul. Radosna 16), zarejestrowaną od 1993 roku w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, KRS 0000139897, REGON 632383428; NIP 779-00-21-708.

Z tytułu prowadzonej działalności firma posiada ubezpieczenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA na kwotę 1.000.000 EUR.

Pracownia jest licencjonowanym właścicielem narzędzi projektowych:
• ArchiCad 19.0,
• ARTLANTIS RENDER 3,
• ARTLANTIS RENDER 5.